توضیحاتی درباره کیش

شهر کیش (kish) در استان هرمزگان واقع شده است.