توضیحاتی درباره گرمسار

شهر گرمسار (Garmsar) در استان سمنان واقع شده است.