توضیحاتی درباره گرگان

شهر گرگان (Gorgan) در استان گلستان واقع شده است.