توضیحاتی درباره گلپایگان

شهر گلپایگان (Golpayegan) در استان اصفهان واقع شده است.

دسترسی سریع